Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Vår senaste bok om livet på gården

Mer information under Gårdsbutiken.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.