Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Ny bok

Vår nya bok År med får – en fårbondes dagbok kan nu beställas för priset 220 kr + frakt.

Mer information under Gårdsbutiken.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Nya bokens omslag.