Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Lamm och betessläpp

Våra tackor med en ny generation lamm är nu på väg ut till en sommar på grönbete.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Foto © Tore Hagman

Våren har kommit till gården.