Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Ny bok

Vår nya bok År med får – en fårbondes dagbok kan nu beställas för priset 300 kr + frakt.

Mer information under Gårdsbutiken.

Lammgosardag och gärdsgårdskurs

Lammgosardagen blev även i år lyckad mer 150-200 besökare och fint väder.

Gärdsgårdskursen hade också tur med vädret. Elva goda hantverkare jobbade en lång dag och är nu kompetenta gärdsgårdsbyggare.

Spinneriet Ull i Väst avvecklas

Vårt spinneri Ull i Väst är nu sålt till Design&Hantverk i Visby. Spinneriverksamheten går där vidare som Stenkyrka Ullspinneri Vi önskar nya ägarna lycka till. Samtidigt grämer vi oss för att ingen Minomill längre finns i Västsverige.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Nya bokens omslag.