Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Ny bok

Vår nya bok År med får – en fårbondes dagbok kan nu beställas för priset 300 kr + frakt.

Mer information under Gårdsbutiken.

Lammgosardag

Vår årliga "Lammgosardag" blir i år söndag 23 april kl. 11-13.

Spinneriet Ull i Väst avvecklas

Vårt spinneri Ull i Väst är nu sålt till Design&Hantverk i Visby. Spinneriverksamheten går där vidare som Stenkyrka Ullspinneri Vi önskar nya ägarna lycka till. Samtidigt grämer vi oss för att ingen Minomill längre finns i Västsverige.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Nya bokens omslag.