Mysten - fårskötsel och skogsbruk

Mysten – gården där tradition och förnyelse möts

Ny bok

Vår nya bok År med får – en fårbondes dagbok kan nu beställas för priset 300 kr + frakt.

Mer information under Gårdsbutiken.

Sommar på Mysten

Tidig och bra vallskörd i år. Nu betar får och lamm vallarnas återväxt. Tid för den som vill boka livdjur. Vår meriterade bagge har lyckats bra.


Mysten ligger i Hemsjö socken i Västergötland. Landskapet runt gården är en mosaik av skog, åkermark och hagmarker som med hjälp av Ingemar och Margareta Zachrisson har fått behålla den karaktär den haft under lång tid.

Nya bokens omslag.